20101107

özgeçmiş

yaklaşık bir senedir, oda projesi olarak sanatçıların, sanat çerçevesinde ve çevresinde eyleyen kişilerin ayakta kalabilmek için neler yaptıkları, bunu yapıtlarıyla nasıl ilişkilendirdikleri ile ilgili bir kitap üzerine çalışıyoruz. bu projeyi oluştururken kişisel bir ihtiyaçtan yola çıktığımızı söyleyebiliriz, oda projesi ismini aldığımızdan beri hem kent içindeki ayakta kalma koşulları ve taktikleriyle ilgilenirken (gecekondu, tezgahlar, deprem konutları) hem de üretimimizin ayakta kalmasına dair çabalarken ve çok düşük hatta bazen bütçe ötesi projeler yaparak bir sanat projesi olarak devam etmenin yollarını araştırdık. zaman içinde bu arayış, farklı işlerde de çalışma meselesine evrildi. kendi yöntemlerimizin yanı sıra, hem kişisel merakımızdan hem de, sanatçıların/sanat ortamı içinde eyleyenlerin kendilerine özgü geçiminin, başka sanatçılar için de örnek oluşturabileceği ve faydalı olabileceğinden hareketle sanatçıların/sanat ortamı içinde eyleyenlerin "iş" yaşamına yoğunlaşan bu kitabı yapmak istedik.

bu çalışma ile alışageldiğimiz sanatçı biyografisi dışında bir tür arka plan biyografisi sunarak, "sisteme dahil olmak, sistemi fırsat bilmek, sistemi içinden ya da dışından eleştirmek veya sisteme hiç dahil olmamak"la ilgili çeşitli ipuçlarının yakalanabileceğini umuyoruz. aynı zamanda hem bir anlatı oluşturmayı, hem de kitaba katılacak kişiler arasında bir deneyim paylaşımı sağlamayı öngörüyoruz.

ODA PROJESİ ATIKLARININ TOPLANDIĞI GEÇİCİ ALANA HOŞGELDİNİZ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX