20091229

KÜLTÜREL ARACILAR derken2009 Mayıs ayından beri Oda Projesi, iki yıllık bir proje olan ve Allianz Kulturstiftung desteği ile gerçekleşen Kültürel Aracılar projesinin içinde yer almaktadır. Proje ekibi Ece Sarıyüz, Philipp Misselwitz, Nikolaus Hirsch ve Oda Projesi'nden oluşmakta ve şu anda Gülsuyu-Gülensu'da (Maltepe) gerçekleştirilmektedir. Proje merkez dışındaki mahallelerde kültürel oluşumlara, yapılara, aracılara bakmayı hedeflerken mahalledeki her adımında mahalleden ve "dışardan" yeni kişilerin ve fikirlerin katılımı ile değişmekte ve evrilmektedir.
Oda Projesi 10 senelik deneyimi içinden hareket ederek bu projedeki, mahalledeki ve proje ekibi içindeki konumunu, katkısını, üretkenliğini, hareket halinde iken tartışmakta ve düşünmektedir.
http://cultural-agencies.blogspot.com/