20090524

İSTANBUL MODERN ODA PROJESİ

Sayın İlgililer, 

Oda Projesi 10 senedir güncel sanat alanında yurtiçinde ve yurtdışında üretim vermekte olan bir sanatçı kolektifidir. 

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi'nde Annette Merrild'in 5 Mayıs’ta açılan “Oda Projesi” sergisiyle birlikte hemen hemen hergün müzede açılan "yeni sergimiz" için tebrik edilmekte ve çeşitli sorulara maruz kalmaktayız. 

Oda Projesi isminin daha önce de bir emlak şirketi tarafından kullanıldığını öğrenmiştik, bizi gülümseten ve kent ile kurduğumuz ilişkiyi hatırlatan bu komik durum ile aynı alanda üretim verdiğimiz söylenebilecek bir müzedeki durum arasında fark olduğunu düşünüyoruz.

Amacımız Oda Projesi isim hakkı üzerine tartışmak değil, hata olarak algılanabilecek bu durumu sizlerin de dikkatine sunmak.

saygılarımızla

Oda Projesi


20090512

tongue

Nadin Rescke and Oda Projesi will start a project based on imitating a language course in Berlin,  where the participants can change roles by being a teacher or a student at the same time. The teachers are not necessarily language teachers; the grocery in the corner, the neighbour next door can be the teacher of their own daily language. We believe that the third languages as a mixture of different languages can be considered as a "real language" unlike the rejection of the hybrid languages created with the alliances of different cultures/contexts. The language course will be realized in Ballhaus, Kreuzberg, starting from 21st of October but the first phase of the project will take place in Istanbul Offspaces exhibition in Kunstraum in July, 2009. To be continued when the details are more clear... 

A birdcage TV antenna in Kreuzberg, Berlin