20170103

Oda Projesi, Kadın Müzeleri Konferansı'nda

20 Ekim 2016, SALT GalataOda Projesi, İstanbul Kadın Müzesi tarafından düzenlenen "Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan" başlıklı uluslararası konferansta yer aldı.

Forum
"Yerel Düzeyde Kapsayıcı Uygulamalar"
Moderatör: Tomur Atagök


Stefania Pitscheider Soraperra, Avusturya
Sigrid Prader, İtalya
Fatmagül Berktay, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Özge Açıkkol, “Oda Projesi”, İstanbul, Türkiye
Dilan Karamanoğlu, Jinha Haber Ajansı, Diyarbakır, Türkiye 
Deniz Koç, Küratör, İstanbul, Türkiye

"Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan"
Kadın müzelerinin 21. yüzyılda toplumsal değişimdeki yol açıcı etkilerinin; kapsayıcı konseptler uygulayan kadın müzeleri örneklerinde tartışıldığı konferansta, yerel düzeyde kapsayıcılık, küresel bağlamda kapsayıcılık ve barış kültürü başlıklarıyla üç kadın müzesi kategorisi sunuldu: 1) Yerel kadın potansiyelini müzenin sosyo-kültürel etkinliklerine entegre eden kadın müzeleri, bulundukları küçük yerleşim birimlerindeki kadın yaşamlarında yeni alanlar açılmasında rol oynuyorlar. 2) Küresel çalışma stratejileri geliştiren kadın müzeleri, kadın yaşamlarındaki varoluşsal ortak meseleler temelinde, coğrafi anlamda uzak olan kadınları politik eyleme davet eden projeleriyle, kadınların birbiriyle yakın temasını sağlıyorlar. 3) Toplumsal barışın tesisi bağlamında çalışan kadın müzeleri ise geçmişi, günümüzde sorumluluk almak için hatırlıyorlar.


Düzenleyen: www.istanbulkadinmuzesi.org