20171220

"Public Spaces and Cultural Capitals"

29 Nisan – 6 Mayıs 2017 @Kunsthal Aarhus
Public Spaces and Cultural Capitals (workshop) as part of the Timeshare Project in Kunsthal Aarhus in collaboration with SALT.Oda Projesi with this workshop tried to revisit, map, reframe and discuss the Cultural Agencies: Gülsuyu-Gülensu project which took place in 2010, in dialogue with Aarhus-based interlocutors.

"Kolektifin Parçası Olmak"

11 Temmuz Salı, 2017 @Depo
"Kolektifin parçası olmak" kolektif çalışma deneyimi olan sanat ve yakın alanlardaki kişilerin katılımcı olduğu iki toplantıdan oluşmaktadır. Etkinlik, Depo'da Sis kolektifi'nin Kuşla Göz Arasında sergisi kapsamında yer alan TV stüdyosunda gerçekleşti.
Davetli kolektiflerin/inisiyatiflerin "ne" yaptığından ziyade "nasıl" yaptığına odaklanılan, kişilerin topluluk içindeki çalışma, düşünme ve davranışlarına, birlikte çalışma ve karar verme mekanizmalarına, dolayısıyla birlikte üretmenin çeşitli yönlerinin tartışmaya açıldığı bir toplantı. 
Katılımcılar: Oda Projesi - Özge Açıkkol // Artıkişler Kolektifi - Alper Şen, Halil Yetiş, Braxton Hood // Dürtük- direnen üretici tüketici kolektifi - Sevgi Ortaç // Birbuçuk - Yasemin Ülgen

"Bize Ait Bir Oda"

9 Mayıs – 4 Haziran 2017
“Bize Ait Bir Oda” @Ark Kültür, İstanbul
Küratöryel ekip: Arzu Yayıntaş, Güneş Terkol ve Sevil Tunaboylu 

20170103

Oda Projesi, Kadın Müzeleri Konferansı'nda

20 Ekim 2016, SALT GalataOda Projesi, İstanbul Kadın Müzesi tarafından düzenlenen "Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan" başlıklı uluslararası konferansta yer aldı.

Forum
"Yerel Düzeyde Kapsayıcı Uygulamalar"
Moderatör: Tomur Atagök


Stefania Pitscheider Soraperra, Avusturya
Sigrid Prader, İtalya
Fatmagül Berktay, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Özge Açıkkol, “Oda Projesi”, İstanbul, Türkiye
Dilan Karamanoğlu, Jinha Haber Ajansı, Diyarbakır, Türkiye 
Deniz Koç, Küratör, İstanbul, Türkiye

"Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan"
Kadın müzelerinin 21. yüzyılda toplumsal değişimdeki yol açıcı etkilerinin; kapsayıcı konseptler uygulayan kadın müzeleri örneklerinde tartışıldığı konferansta, yerel düzeyde kapsayıcılık, küresel bağlamda kapsayıcılık ve barış kültürü başlıklarıyla üç kadın müzesi kategorisi sunuldu: 1) Yerel kadın potansiyelini müzenin sosyo-kültürel etkinliklerine entegre eden kadın müzeleri, bulundukları küçük yerleşim birimlerindeki kadın yaşamlarında yeni alanlar açılmasında rol oynuyorlar. 2) Küresel çalışma stratejileri geliştiren kadın müzeleri, kadın yaşamlarındaki varoluşsal ortak meseleler temelinde, coğrafi anlamda uzak olan kadınları politik eyleme davet eden projeleriyle, kadınların birbiriyle yakın temasını sağlıyorlar. 3) Toplumsal barışın tesisi bağlamında çalışan kadın müzeleri ise geçmişi, günümüzde sorumluluk almak için hatırlıyorlar.


Düzenleyen: www.istanbulkadinmuzesi.org