20080804

Bir Çay Bahçesi mi Açsak?


SY:
Oda Projesi "arşiv"i 2000 yılından beri projeler ya da gündelik paylaşımlar sonucu birikmiş malzemelerden oluşmaktadır. Bu arşivimsi yığın derinlemesine olmasa da bir şekilde tasnif ve terbiye edilmiş ve Platformda yerleşik olduğumuz zamanlarda, oradan doğru paylaşıma açılmıştı. Platformdan taşınmamız, Çatı'da bir odaya kısmen yerleşmemiz ve arşivimsi yığının kutuların içine geri dönmesi ve senenin 2008 olması dolayısı ile düşünüyoruz ki bu yığın artık bir arşiv olmalı, "aslında Oda Projesince bi arşiv tabi", ve paylaşıma açılmalıdır. Çatı mekanı bu tasniflemenin yapılması için uygun ancak saklanması ve paylaşılması için pek uygun değildir. Dolayısı ile şöyle sorular ortaya çıkıyor:
Arşivimizi düzenlemek için nasıl bir yöntem izlemeliyiz?
Bu düzenleme sırasında kimlerden nasıl destek almalıyız?
Çatı'da düzenlenen arşiv, nerede kalıcı olmalı ve herkesin kullanımına açılmalıdır?

Bu soruların cevabı oda projesi'nin iç diyaloğu ve bu blogda şu anda gezinenlerin dış diyaloğu olabilir...

ODA PROJESİ ATIKLARININ TOPLANDIĞI GEÇİCİ ALANA HOŞGELDİNİZ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX